Oriel Luniau Institiwt Corris

Byddwn yn ychwanegu nifer o gasgliadau o ffotograffau a lluniau eraill at ein horielau ar-lein. Os oes gennych chi unrhyw gasgliadau o ffotograffau, lluniau neu ddelweddau eraill yr hoffech i ni eu dangos yma, cysylltwch â

officer@institiwtcorris.org.uk


Corris
Pictures of Corris

Renovation Photos
Pictures of the Institute prior to renovation

Talwrn y Beirdd (BBC Radio Cymru)

The Institute Faciities
Images of the various rooms and facilities available in the renovated building

 

Newyddion Cyfredol

Institute Newsletter

Courses Starting Soon

Gwynedd Council logoCynlluniwyd a rhaglennwyd y safle gan red snapper web designs aberystwyth info@artx.co.uk www.red-snapper-web.co.uk